Dotace

Komplexní přístup k dotacím

V oblasti dotačního poradenství uplatňujeme komplexní a systémový přístup. Řešíme řízení portfolia projektů z pohledu možných dotačních příležitostí.

Náš přístup

Zaměřujeme se na celý proces dotačních možností, od designu projektových záměrů, přes vyhledání vhodného dotačního titulu, získání dotace až po konzultace s poskytovateli dotací pro nastavení podmínek dotačních titulů.

Design projektových záměrů

Zpracujeme design projektového záměru, na základě vize, myšlenky klienta. Zpracování projektového záměru probíhá v souladu se strategií klienta, jeho dlouhodobých cílů a preferencí, které respektujeme.

Analýza dotačních příležitostí

Projekty porovnáváme s aktuálními možnostmi financování z národních a evropských fondů. Identifikujeme podmínky, které projekty budou muset splňovat, aby měly na podporu nárok.

Komunikace s poskytovatelem a konzultace

Nabízíme asistenci a konzultaci při vyjednávání s poskytovateli dotace o nastavení podmínek jednotlivých výzev.

Dotační strategie

Připravíme dotační strategii z pohledu času, finančních možností a kvality. Zaměřujeme se na monitoring dotačních příležitostí a přípravu a prioritizaci projektů, které by mohly být podpořeny.

Příprava žádostí

Nabízíme zajištění přípravy dotačních žádostí včetně příloh, investičního záměru, harmonogramu a CBA dle pravidel daných výzev.

Tailor-made

Dotační poradenství vnímáme komplexně jako soubor na sebe navazujících služeb. Ke každému klientovy přistupujeme individuálně a prosazujeme Tailor‑made přístup.

Máme zkušenosti s řízením velkých projektů v řádech desítek milionů korun. Pro řízení projektů používáme vlastní metodiku projektového řízení, která vychází z metodik Prince2 a IPMA.

Během realizace a udržitelnosti projektu klademe důraz na dodržování podmínek pro čerpání dotace stanovených poskytovatelem dotace a legislativou ČR a EU.

Nabízíme asistenci a zajištění realizace výběrových řízení. Naše služby pokrývají celý postup výběrového řízení od spolupráce při návrhu zadávací dokumentace, přes hodnocení nabídek až po kontroly od poskytovatele dotace.