IoT

Internet věcí

Internet věcí neboli „Internet of Things“ („IoT“) je v současnosti tématem, které hýbe technologickým světem.

Rychlý rozvoj bezdrátových technologií v posledních letech přinesl diametrální nárůst počtu inteligentních zařízení připojených k internetu.

Fenomén internetu věcí pak umožňuje nejen sbírat z míst dosud nedostupných (např. z míst bez stálého zdroje elektřiny nebo díky nízké ceně senzorů i z míst, kde to bylo dosud finančně nemožné), lokálně vyhodnocovat získaná data a nastavit základní reakce a upozornění, ale i vzdáleně ovládat zařízení a na základě centrální analýzy dat i predikovat chování, vytvářet modely z různých vstupních dat a hlavně vzdáleně zpřístupnit získaná data pomocí mobilních nebo internetových aplikací.

K dispozici je tak nově i velké množství dat z těchto zařízení. Ta v kombinaci s pokročilými možnostmi analýzy umožňují nové aplikace například v oblastech zabezpečení, sledování nebo měření.

Jsme tu pro Vás

Společnost Smart Bridge zajišťuje komplexní služby v oblasti internetu věcí - od zajištění hardwaru pro sběr dat až po vývoj a poskytnutí mobilních a internetových aplikací vytvořených pro potřebu dané služby a klienta včetně následného dohledu a zákaznické péče.